wtorek, 16 lipca, 2024

Ścieżka do IT: Wydział Informatyki na Politechnice Gdańskiej

Specjaliści z branży IT w Polsce kształcą się na wielu uczelniach. Politechnika Gdańska daje możliwość przyswojenia odpowiedniej wiedzy i wdrożenia jej w praktyce. Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki studiują tysiące studentów, pisze gdansk-future.eu.

O uczelni 

Politechnika Gdańska, założona w 1904 roku, jest jedną z najstarszych autonomicznych uczelni państwowych w Polsce i najstarszą uczelnią technologiczną na terytorium państwa. W jego skład wchodzi 9 wydziałów, na których studiuje około 18 tysięcy osób na dziennych i zaocznych formach studiów inżynierskich i magisterskich. Uczelnia zatrudnia około 2600 pracowników, w tym około 1200 wykładowców.

Uczelnia organizuje znaczną liczbę krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i sympozjów. Prowadzi międzynarodową wymianę studentów i pracowników. Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej gromadzi i udziela informacji o programach międzynarodowych, realizuje możliwości stypendiów zagranicznych oraz zaprasza stypendystów spoza Polski.

Od października 2015 roku uczelnia jest członkiem europejskiej organizacji wyższych szkół technicznych CESAER (Konferencja europejskich szkół zaawansowanej edukacji i badań inżynierskich). Dla tych, którzy marzą o studiowaniu na Politechnice, istnieje wiele opcji do wyboru. Przy przyjęciu łatwo jest sprawdzić progi wyników. Pozwala na to specjalny kalkulator.  

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

W skład Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki wchodzi 16 katedr i 8 laboratoriów. Ma około 2800 studentów na pięciu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia. Wydział ma najwyższą kategorię A+, co świadczy o wiodącym poziomie instytucji w kraju. Projekt badawczy ETI, w którym studenci testują hipotezy badawcze i mają możliwość realizacji pomysłów, szczególnie wymaga uwagi.

Absolwenci Wydziału szybko znajdują pracę w sektorze IT. Wydział prowadzi Akademię ETI, czyli zajęcia dla licealistów Pomorza z informatyki i technologii w sferze wydziału, organizując od 2012 roku także konkursy informatyczne dla studentów – ETI Academy Games.

Wydział oferuje różne kierunki studiów:

  • Elektronika i telekomunikacja – studia I i II stopnia, studia prowadzone w języku polskim
  • Automatyka, Cybernetyka i Robotyka- studia I i II stopnia, studia prowadzone w języku polskim
  • Technologia informacyjna – studia II stopnia, studia prowadzone w języku angielskim
  • Elektronika i telekomunikacja – studia II stopnia, studia prowadzone w języku angielskim
  • Technologia informacyjna – studia i I II stopnia, studia prowadzone w języku polskim
  • Inżynieria danych – studia I stopnia, studia prowadzone w języku angielskim
  • Inżynieria biomedyczna – studia i I II stopnia, studia prowadzone w języku polskim
  • Technologie Kosmiczne i Satelitarne – studia II stopnia, studia prowadzone w języku polskim

Zasady rekrutacji

Aby dostać się na uczelnię, musisz przejść określoną procedurę. System elektroniczny wspiera ten proces, dlatego wymagana jest precyzja w procesie rekrutacji.

Formalności związane z przystąpieniem do wybranego kierunku szkolenia w pierwszym etapie, czyli przed pierwszym przyjęciem, odbywają się online. Warto trzymać się harmonogramu. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej i inne niezbędne dokumenty do komisji rekrutacyjnej wydziału należy wysłać listem poleconym.

W harmonogramie rekrutacji na stronie internetowej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej można sprawdzić, w które dni będzie na ciebie czekać Komisja Wydziałowa. Ogólnie rzecz biorąc, odbywa się to z krótkimi przerwami od 13 lipca do 6 sierpnia.

Zasady kwalifikacji w studiów dziennych regulują nauczanie się w pierwszych semestrach na całym wydziale. Proces został ujednolicony, co ułatwiło uczniom podejmowanie decyzji dotyczących ewentualnej zmiany kierunku studiów bez konieczności kontynuowania studiów.

Program nauczania został dostosowany do nowych standardów edukacyjnych Ministerstwa Edukacji, wymagań zmian społeczno-gospodarczych i standardów europejskich (w tym systemu transferu kredytowego ECTS). Ułatwiło to studentom kontynuowanie studiów na innych uniwersytetach.

Zasady kwalifikacyjne kształcenia zaocznego zawierają pewne różnice. Proces selekcji odbywa się na podstawie konkursu certyfikacyjnego, pod warunkiem, że liczba zgłoszeń przekracza limit miejsc określony poniżej. Kandydaci składają te same dokumenty, które są wymagane od kandydatów na studia dzienne, z tym samym harmonogramem rekrutacji. Warunkiem rejestracji na pierwszy semestr studiów jest uiszczenie odpowiedniej opłaty, która wynosi 2490 zł za pierwszy semestr.

Na magisterskich studiach zaocznych oferowane są dwie specjalizacje:

  • Systemy i sieci komputerowe
  • Zastosowanie technologii informatycznych

Nowa infrastruktura

Największym projektem UE realizowanym przez instytucję edukacyjną była budowa nowego budynku dla Wydziału Informatyki. Specjaliści Centrum Szkoleniowo-Badawczego otrzymali możliwość wykorzystania nowych technologii.

Nowy budynek na czterech piętrach o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych został utworzony na planie litery Y i połączony ze starym budynkiem łącznikiem. W nowym budynku znajdują się laboratoria i sale wykładowe, a także dwie nowocześnie wyposażone sale na 500 i 130 miejsc oraz filia Biblioteki. Trzecie piętro zajmuje Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

Projekt kosztował ponad 54,5 mln złotych. Wartość unijnej dotacji przekroczyła 14 milionów złotych. Budowa rozpoczęła się w październiku 2004 roku, a uroczyste otwarcie budynku odbyło się w kwietniu 2008 roku.

Dzięki „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE” przewiduje się modernizację i wyposażenie laboratoriów technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, materiałów funkcjonalnych i nanotechnologii, ochrony środowiska. Inwestycje przyczyniają się do rozwoju infrastruktury dla studentów i naukowców uczelni. Budżet projektu wynosi prawie 23,9 mln zł, a koszt dofinansowania ze strony Unii Europejskiej wynosi 75%.

Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku oraz poprawa edukacji w zakresie infrastruktury badawczo-dydaktycznej umożliwiły modernizację i rozbudowę laboratoriów oraz wyposażenie ich w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Celem projektu jest zwiększenie liczby studentów na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Robotyki, które są priorytetowymi kierunkami zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Szacunkowa wartość projektu to ponad 5,4 mln zł, a dofinansowanie – 75%. W ścianach nowo utworzonego korpusu znajdują się laboratoria dydaktyczne o różnym poziomie wyszkolenia, audytorium na 180 miejsc, sale seminaryjne i warsztaty. Funkcjonują również pomieszczenia biurowe i administracyjne dla pracowników, a także pracownia zarządzania informacją i przestrzeń wystawiennicza dla studentów.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.